Centrum pro komunitní práci střední Čechy ve spolupráci s Asociací organizací neslyšících a nedoslýchavých v ČR
vás zve na workshop

I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME,
BEZ POMOCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TO ALE NEZVLÁDNEME

 
Workshop zaměřený na práci s lidmi, kteří se nacházejí v různých životních situacích a mají sluchové postižení. Mají lidé se sluchovým postižením možnost využívat sociální služby, které potřebují? Umíme poskytovat služby takto komunikačně specifické skupině klientů? Jaké jsou naše zkušenosti?
 
Kde:         Evropský Dům v Praze, Jungmannova 745/24, Praha 1
Kdy:         11. června 2018
Čas:          od 10:00 do 16:00
 
Témata, která zazní:
 • Současný stav sociální práce s lidmi s různým sluchovým postižením.
 • Zkušenosti sociálních pracovníků z různých služeb, např. z azylového domu, odborného sociálního poradenství, sociální rehabilitace a dalších.
 • Neslyšící občan na obecním úřadu aneb jak mu poskytnout plnohodnotnou pomoc.
Program workshopu:

10:00 – 10:15    Úvodní přivítání
10:15 – 11:40   
 • Představení projektu a popis současné situace v oblasti sociální práce z našeho pohledu - Mgr. Martina Macurová, CpKP a Pavlína Spilková, ASNEP.
 • Potřeby osob se sluchovým postižením ve vazbě k nepříznivé sociální situac - Mgr. Martina Macurová, CpKP a Pavlína Spilková, ASNEP.
 • Sociální práce s neslyšícími v regionech z pohledu Svazu neslyšících a nedoslýchavých - Mgr. Šárka Prokopiusová.

 • Sociální práce s neslyšícími v regionech z pohledu České unie neslyšících, z.ú. - Ing. Martin Novák.

11:40 – 12:30     Přestávka na společný oběd.

12:30 – 14:00
 • Specifika poradenství osobám se sluchovým postižením – Mgr. Jitka Vrchotová, DiS, vedoucí poradny Národní rady zdravotně postižených ČR v Praze.
 • Neslyšící klient v azylovém domě – Mgr. Naďa Homolová, sociální pracovnice azylového domu pro rodiny, Naděje Litoměřice
 • Sociální rehabilitace a člověk se sluchovým postižením – Věra Beranová, Tichý svět, o.p.s.
 •  Jak být Deaf friendly -  Hana Wiesnerová a Martina Seitnerová
14:00 – 14:20    Přestávka na kávu.

14:20 – 16:00
   
 • Sociálně právní ochrana a neslyšící rodina - Mgr. Andrea Michalcová, vedoucí oddělení péče o rodinu a děti,
  MČ Praha 12

 • Tlumočník v sociální službě
 • Význam a možnosti využití simultánního přepisu mluvené řeči jako podpůrného komunikačního nástroje v klientské praxi sociálních služeb - Mgr. Markéta Outratová, Transkript online s.r.o. 
 • Neslyším, ale ani nevidím
16:30    Závěr

Přihlášení do 20. května 2018 prostřednictvím přihlašovacího formuláře zde. 
 
Podrobný program si stáhněte zde.
 
Na setkání s Vámi se těší tým CPKP střední Čechy, přednášející a diskutující.
 

Workshop je realizován v rámci projektu I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.


 
„Akce se koná pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské.“
Zápatí + logo EU