Uskutečnilo se 3. veřejné setkání v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“

Dne 19. března 2015 se v prostorách Turistického centra Veselska Panský dvůr v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou", uskutečnilo 3. Veřejné setkání. Program tohoto setkání byl i tentokrát opravdu bohatý. Na začátku programu se slova ujal pan místostarosta Ing. Mgr. Petr. Kolařík, PhDr. a mimo jiné poděkoval všem členům procesu KPSS za jejich dosavadní práci. Koordinátorka projektu přivítala přítomné a seznámila veřejnost s dokumentem Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí na Moravou pro období 2015-2017, který je hlavním výstupem celého projektu. Stejně jako na minulém setkání dostali i tentokrát prostor poskytovatelé sociálních služeb pro prezentaci své organizace a služeb. Měli jsme také možnost dozvědět se výsledky analýzy, kterou připravila agentura ppm factum s.r.o. pro Agenturu pro sociální začleňování, která v současnosti působí ve Veselí nad Moravou. Kulturní část setkání tentokrát zajistili žáci ze ZŠ Hutník ve Veselí nad Moravou se svým divadelním představením Dva tovaryši.

Všem zúčastněným děkujeme.

Číst dál...

Uskutečnilo se 2. Veřejné setkání v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“

Dne 17. června 2014 se v prostorách Turistického centra Veselska Panský dvůr v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou", uskutečnilo 2. Veřejné setkání. Program na tomto setkání byl opravdu bohatý. Na začátku programu se slova ujal pan místostarosta Ing. Mgr. Petr Kolařík, PhDr. Přivítal všechny přítomné a krátce pohovořil o potřebnosti sociálních služeb. Pan Mgr. Vlastimil Hruška spolu s paní ředitelkou CpKP východní Morava Bc. Gabrielou Fellingerovou informovali účastníky o průběhu projektu a aktivitách, které průběh projektu provázejí. Na setkání byl také představen Informační katalog poskytovatelů sociálních služeb v ORP Veselí nad Moravou, který je dostupný na stránkách www.kpssvnm.cz. Příjemným zpestřením tohoto setkání bylo vystoupení mažoretek ze Strážnice a okolních obcí a také vystoupení pěveckého souboru Fčeličky ze Strážnice pod dohledem pana Mgr. Zdeňka Musila. Velice milou povinností bylo vyhlášení vítěze o logo pro komunitní plánování sociálních služeb a předání cen vítězům soutěže. Stejně jako na prvním Veřejném setkání i na tomto proběhla prezentace služeb, které nabízejí poskytovatelé sociálních služeb v ORP Veselí nad Moravou. Předvedli zde také výrobky a kompenzační pomůcky. Krásným zakončením tohoto setkání byla prezentace příkladů dobré praxe z komunitního plánování sociálních služeb v Bystřici pod Hostýnem v podání Mgr. Šárky Jelínkové.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Číst dál...

Pozvánka na 2. Veřejné setkání v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“

Chcete se dozvědět co je nového v sociálních službách ve Veselí nad Moravou? Jaké služby Vám nabízejí poskytovatelé sociálních služeb ve Veselí nad Moravou a okolí? Co nového se událo během projektu Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou? Přijďte se za námi podívat. Cílem setkání je seznámit širokou veřejnost s průběhem projektu a zapojit ji do živého procesu komunitního plánování.

Číst dál...

Zveřejnění katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalogu poskytovatelů sociálních služeb je databází všech poskytovatelů sociálních služeb s působnostní na území ORP Veselí nad Moravou. Poskytovatelé sociálních služeb jsou v katalogu rozděleni podle cílových skupin, pro které danou službu poskytují. Tyto cílové skupiny byly navrženy během působení projektu "Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou", v rámci kterého byl katalog zpracován, jsou to Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Rodina a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Dále jsou v katalogu uvedena kontaktní telefonní čísla, jako jsou tísňová volání, linky důvěry, krizové linky pro děti a mládež, kontakty na jednotlivá oddělení Úřadu práce, apod.

Číst dál...

Byla spuštěna interaktivní aplikace Informační portál sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Chcete se dozvědět, jaké sociální služby vám nabízejí poskytovatelé sociálních služeb ve Veselí nad Moravou a okolí? Kteří poskytovatelé v ORP Veselí nad Moravou působí? Díky novému informačnímu portálu budete mít informace o sociálních službách ve svém okolí kdykoliv k dispozici. Dozvíte se zde základní informace o sociálních službách. Jaké druhy sociálních služeb jsou u nás poskytovány a jaká činnost je v rámci poskytované služby vykonávána. Velmi důležitou částí této interntové aplikace je adresář poskytovatelů, díky kterému je vyhledání potřebné služby pro vás nebo vaše blízké mnohem snažší.

Doufáme, že pro Vás tento katalog bude přínosem a usnadněním v hledání ideální sociální služby a jejího poskytovatele.

Informační portál najdete na adrese http://kpssvnm.cz/.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava