Pozvánka na 3. veřejné setkání 19.1.2015

Pozvánka na 3. veřejné setkání ke stažení zde.

Listopadové setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 12. listopadu 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem byla aktualizace akčního pánu a příprava veřejného setkání.

Číst dál...

Říjnové setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 13. října 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem byla aktualizace obsahu dokumentace KPSS a akční plán.

Dalším bodem projednání bylo Rozšíření služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - dlouhodobý záměr „být dětem blíž v centru".

Zajištění udržitelnosti SAS pro rodiny s dětmi – bude řešeno se Zlínským krajem stejně tak Zvýšení kapacit domovů se zvláštním režimem. Vznik noclehárny pro muže a ženy s kapacitou 10 lůžek – záměr byl podán na Zlínský kraj, bude se o něm vyjednávat v rámci PS ORP UB.

Realizace vzdělávacích a preventivních aktivit – aktivity směřující k posílení rodičovských kompetencí na prevenci sociálně patologických jevů, bude se jednat o běžnou činnost OSPOD. Obnovení činnosti Pracovní skupiny pro bezbariérovost – zaniklá pracovní skupina se jeví jako znovu potřebná. Úkolem je vyjednat s vedením města ustanovení PSB a tím řešit problematiku bariérovosti v rámci programu Mobilita pro všechny.

Podpora odlehčovacích služeb – Z dotazníkového šetření vyplynulo, že není zájem o využití služby, ale o pocit jistoty, že služba bude zavedena v případě potřeby. Zkvalitnění služeb denních stacionářů pro potřeby uživatelů – jedná se o změnu cílové skupiny denního stacionáře, příprava na změnu od roku 2017.

Číst dál...

Zářijové setkání pracovních skupin a řídící skupiny v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 15. září 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin a řídící skupiny v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem byla aktualizace obsahu dokumentace KPSS, hodnocení priorit a příprava vzdělávacího semináře.

Krajský úřad Zlínského kraje chystá novou strategii pro zpracovávání střednědobého plánu rozvoje. Plánování bude probíhat v pracovních skupinách ORP. Členy budou zástupci samosprávních celků ORP Uherský Brod a zástupci poskytovatelů služeb v ORP. První krajská schůzka pracovní skupiny je plánována na 27.11.2014.

Vzdělávací seminář: uskuteční se v pondělí 6.10.2014 v zasedací místnosti radnice. Téma semináře: Principy a cíle komunitního plánování, psychohygiena.

Číst dál...

Veřejné setkání v procesu komunitního plánování sociálních služeb

Centrum pro komunitní práci východní Morava a partner projektu Město Uherský Brod uspořádali dne 23.6.2014 veřejné setkání. Setkání se uskutečnilo v prostorách Městského úřadu Uherský Brod a kromě zástupců jednotlivých sdružení se setkání zúčastnili občané z řad veřejnosti, kteří se zajímají o sociální služby na území města Uherský Brod. Své aktivity zde prezentovali zástupci těchto organizací: Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence, Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod, Český klub nedoslýchavých HELP Uherský Brod, Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod, Sociální služby města Uherský Brod, Denní stacionář Domovinka a Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví LUISA, o.s.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava