Uskutečnilo se 1. veřejné setkání v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregion Hustopečsko“

loga hustopeče

Dne 25. října 2017 se v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu Hustopeče v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko" uskutečnilo 1. Veřejné setkání. Program setkání byl věnován představení realizace právě zahájeného projektu KPSS v DSO Mikroregion Hustopečsko a příkladům dobré praxez procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Bystřice pod Hostýnem.

Na začátku setkání se slova ujala starostka města Hustopeč PaedDr. Hana Potměšilová a poděkovala všem účastníkům za zájem o problematiku KPSS v ORP Hustopečsko. Vyzvedla hlavně potřebu zájmu starostů obcí spadajících do Mikroregionu Hustopečsko o sociální oblast. Vedoucí Sociálního odboru MěÚ Hustopeče Mgr. Tomáš Laz připomněl dosavadní průběh plánování sociálních služeb na území Mikroregionu Hustopečsko a návaznost na další plánovací období prostřednictvím realizace projektu.

Vedoucí projektu Mgr. Gabriela Fellingerová přivítala všechny přítomné účastníky a seznámila je s průběhem a hlavními výstupy projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko", jehož realizace probíhá od 1. října. 2017 do 30. září 2019. Prezentace příkladů dobré praxe z procesu komunitního plánování sociálních služeb se rovněž ujala Mgr. Gabriela Fellingerová, ředitelka místního zastoupení realizátora projektu Centrum pro komunitní práci východní Morava.


Všem zúčastněným děkujeme.

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko" registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006557.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

ESF logo

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava