Uskutečnilo se 1. veřejné setkání v rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov“

Vykov1Dne 19. září 2017 se v prostorách zasedací místnosti Zastupitelstva města Vyškov v rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov", uskutečnilo 1. Veřejné setkání. Program setkání byl věnován představení realizace právě zahájeného projektu KPSS v ORP Vyškov a příkladům dobré praxe z komunitního plánování sociálních služeb ve městě Bystřice pod Hostýnem.

Na začátku setkání se slova ujal místostarosta města Vyškova, pan Břetislav Usnul a mimo jiné poděkoval všem účastníkům za zájem o problematiku KPSS v ORP Vyškov. Vyzvedl hlavně potřebu zájmu starostů obcí spadajících do ORP Vyškov o sociální oblast. Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Vyškov, Ing. Jana Martínková, připomněla dosavadní průběh plánování sociálních služeb na území města Vyškova a návaznost na další plánovací období prostřednictvím realizace projektu. Koordinátorka projektu Bc. Tereza Tomanová přivítala přítomné a seznámila je s průběhem projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov", jehož realizace probíhá od 1.8. 2017 do 31.7. 2019. Prezentaci příkladů dobré praxe z procesu komunitního plánování sociálních služeb se ujala ředitelka místního zastoupení realizátora projektu CpKP východní Morava, Mgr. Gabriela Fellingerová.

Všem zúčastněným děkujeme.

Vykov2

 

Projekt „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov" registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006555.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 ESF logo

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava