Komunitní plánování sociálních služeb ORP Soběslav

 logo OPZ barevne  

Od 1. 11. 2017 realizuje CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Soběslav" (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006568), jehož partnerem je město Soběslav.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu na území ORP Soběslav je:
- udržet a rozvíjet místní partnerství,
- vypracovat akční plán sociálních služeb na rok 2019,
- vypracovat aktuální střednědobý plán na roky 2020-2022

 

 Hlavní aktivity projektu:

- zajištění koordinace procesu plánování (činnost řídící skupiny a skupin pracovních, aktualizace metodik procesu plánování)

- zpracování podkladů pro vytvoření akčního a střednědobého plánu (vyhodnocení naplnění záměrů předchozího plánu, zjišťování potřeb soc. služeb na území ORP Soběslav, analýzy)

- vytvoření akčního a střednědobého plánu (ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb)

- informování a zapojování účastníků procesu plánování (informování veřejnosti o procesu plánování a o nabídce sociálních služeb v regionu)

- posílení spolupráce mezi obcemi a krajem (kulaté stoly, oboustranný přenos informací mezi obcemi a krajem, rozvoj spolupráce mezi ORP v kraji)

 

Výstupy projektu:

Střednědobý plán rozvoje soc. služeb
Katalog poskytovatelů soc. služeb

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Kolářová, CpKP jižní Čechy
tel. 777 793 739 nebo 602 460 470
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

CpKP jižní Čechy podpořili